jocodamHEADER2023

6 December 2016

JoCoDam gaat schooldammen populariseren!


Alle basisscholen in Maassluis worden uitgenodigd om hun leerlingen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een damclinic. Daarna kunnen de getalenteerde dammers zich aanmelden voor het schooldamteam, dat zal bestaan uit 3 spelers per school. De geselecteerde spelers kunnen deelnemen aan een Talententen Training .De opzet is om vanaf februari 2017 te starten met de damcompetitie voor de scholen, die zich hebben aangemeld.
De wedstrijden worden zowel op school als in het clublokaal van JoCoDam, met name Wijkgebouw de Flat in Maassluis-West gehouden.
Voor meer informatie:
John Moens, 06 13207935
of kijk op de web-site: www.JoCoDam.nl